Múrcia

Edifici: Bloc d’habitatges

Suport: Jàssera de formigó

Forjat: Revoltó ceràmic

Biga: Formigó

Patologia: Aluminosi

Sistema: 2 Bigues sota biga

Nº de bigues: 75

Intereix: 77

Càrrega: 750 Kp/m2

CONTACTE

Muntaner 472 – 08006 Barcelona
+34 934 140 016 – seneton@seneton.com

Homologacions i certificats