Pressupost

Si desitja un pressupost, ompli tots els camps que conegui i li farem un pressupost el més exacte possible. Moltes gràcies.

SOL·LICITANT


DADES OBRA

TIPUS D'OBRA

Número de bigues Llum/Longitud biga Intereix(1) Comentaris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(1) Intereix: Distància entre biga i biga (en cm).

Afegir fila

Afegir més arxius

CONTACTE

Muntaner 472 – 08006 Barcelona
+34 934 140 016 – seneton@seneton.com

Homologacions i certificats