Avís legal

1. Condicions d’accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de SENETON, SA, atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals, així com les que les complementin, modifiquin o substitueixin. L’usuari assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar la pàgina web i/o la web-site de SENETON, SA, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

2. Responsabilitat

SENETON, SA no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, pel que fa a el funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura que ho permeti la legislació aplicable . SENETON, SA no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site. Tant l’accés com l’ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. SENETON, SA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús de la informació.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix, queda prohibit, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesius contra SENETON, SA o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site. El contingut accessible a la pàgina web i web-site de SENETON, SA (Informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc …), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de SENETON, SA Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, el contingut es mantingui inalterat, en l’eventual còpia privada de seguretat aparegui el ‘copyright’ i altres dades identificatives dels drets de SENETON, SA, i que es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització de la titular de les marques registrades SENETON i EXTEND SYSTEM.

4. Hiperenllaços

L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de SENETON, SA estarà sotmès a les condicions següents:

a. No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
b. No s’establiran deep-links, ni es crearà cap browser o border environment.
c. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a SENETON, SA.
d. SENETON, SA no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdició

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats

Abrir chat
1
Scan the code
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?