Muntatge

1.

Si cal, apuntalament del sostre objecte de reforç per condicions de seguretat.
Localització i descobriment dels nervis deteriorats del sostre en tota la seva longitud.
Picat de revestiments a la zona d’ubicació dels suports.

OBRA REFUERZO VIGA aluminio extensible EXTEND SYSTEM Refuerzo estructural viga telescopica extend system detalle constructivo

2.

Replantejament i col·locació dels suports. Els suports s’han de col·locar com a mínim a 3 cm de el punt més baix de la biga danyada per tenir espai per poder fer el reblert de tota la biga amb el morter de retracció controlada.

OBRA REFUERZO VIGA aluminio extensible EXTEND SYSTEM
apoyos
Refuerzo estructural viga telescopica extend system detalle constructivo

3.

Replantejament i col·locació dels suports. Els suports s’han de col·locar com a mínim a 3 cm de el punt més baix de la biga danyada per tenir espai per poder fer el reblert de tota la biga amb el morter de retracció controlada.

montaje facil rapido

4.

Ataconat de l’espai entre la biga EXTEND SYSTEM i la bigueta reforçada amb morter de retracció controlada, comprovant que omple totalment l’espai entre ambdues.

Viga bajo viga
sistema más rápido sencillo montaje sustitución funcional vigas afectadas

1.

Si cal, apuntalament del sostre objecte de reforç per condicions de seguretat.
Localització i descobriment dels nervis deteriorats del sostre en tota la seva longitud.
Picat de revestiments a la zona d’ubicació dels suports.

Detalle constructivo viga refuerzo aluminio extend system Viga entre viga

sistema más eficaz de refuerzo estructural mantener mínima altura

2.

Replantejament i col·locació dels suports.

Detalle constructivo viga refuerzo aluminio extend system Viga entre viga

sistema más eficaz de refuerzo estructural mantener mínima altura

3.

Muntatge de la biga EXTEND SYSTEM. Comprovació de les longituds d’encastament dels perfils, que són com a mínim tres vegades el cant de la major. Comprovació de la correcta lliurament de la biga en els suports.
Col·locació de omegues a les bigues EXTEND SYSTEM.

Detalle constructivo viga refuerzo aluminio extend system Viga entre viga

sistema más eficaz de refuerzo estructural mantener mínima altura

4.

Sanejament de les parts danyades de les biguetes objecte d’intervenció, eliminant les zones degradades.
Col·locació de les safates sota la biga afectada, retacat amb morter de retracció controlada. Col·locació i anivellació de les barres unides a les omegues de les bigues EXTEND SYSTEM.

Detalle constructivo extend system

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats

Abrir chat
1
Scan the code
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?