Reforços

Reforç del cap de la biga

Sistema per al reforç del cap de les bigues. En ocasions la biga només està afectada en la capçalera al costat de l’encastament i no cal la substitució de la mateixa.

SÉNETON ha dissenyat uns suports lleugers, sòlids i segurs per a les capçaleres de les bigues.

Volades i balcons

Reforç de fàcil muntatge, lleuger i sòlid per al reforç de balcons i voladissos en què només hi ha una paret de suport.

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats