Àbac

Càlcul de la Biga Extend

  1. S’entra a la columna de l’intereix
  2. Es selecciona la càrrega total considerada
  3. A la fila de la longitud de la biga, es determina la longitud a reforçar
  4. La intersecció determina la biga necessària

PASSOS PER AL CÀLCUL DE LA BIGA NECESSÀRIA, intereix> CÀRREGA> LONGITUD = BIGA

CONTACTE

Muntaner 472 – 08006 Barcelona
+34 934 140 016 – seneton@seneton.com

Homologacions i certificats