Barcelona, Aribau 63

Edifici: Pis

Suport: Paret de càrrega

Forjat: Bobedilla

Biga: Fusta

Patologia: Reforç

Nº de bigues: 27

Intereix: 63

Càrrega: 550 Kp/m2

CONTACTE

Muntaner 472 – 08006 Barcelona
+34 934 140 016 – seneton@seneton.com

Homologacions i certificats