Aparcament Barcelona

Edifici: Aparcament

Suport: Paret de càrrega i jàssera de formigó

Forjat: Ceràmic

Biga: Formigó

Patologia: Aluminosi

Sistema: Biga sota biga

Nº de bigues: 14

Intereix: 73

Càrrega: 700 Kp/m2

CONTACTE

Muntaner 472 – 08006 Barcelona
+34 934 140 016 – seneton@seneton.com

Homologacions i certificats