Aparcament Barcelona

Edifici: Aparcament

Suport: Paret de càrrega i jàssera de formigó

Forjat: Ceràmic

Biga: Formigó

Patologia: Aluminosi

Sistema: Biga sota biga

Nº de bigues: 14

Intereix: 73

Càrrega: 700 Kp/m2

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats