Mataró

Edifici: Centre educatiu

Suport: Jàssera formigó

Forjat: Revoltó ceràmic

Biga: Formigó

Patologia: Aluminosi

Sistema: Biga sota biga

Nº de bigues: 389

Intereix: 60

Càrrega: 650 Kp/m2

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats