Castelló

Edifici: Casa unifamiliar

Suport: Paret mestra maó

Forjat: Revoltó formigó

Biga: Formigó

Patologia: Aluminosi. Poca altura

Sistema: Biga entre biga

Nº de bigues: 23

Intereix: 70

Càrrega: 550 Kp/m2

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats