Alacant

Edifici: Magatzem

Suport: Jàssera metàl·lica

Forjat: Revoltó ceràmic

Biga: Formigó

Patologia: Aluminosi

Sistema: Biga sota biga

Nº de bigues: 47

Intereix: 66

Càrrega: 550 Kp/m2

CONTACTE

Muntaner 472 – 08006 Barcelona
+34 934 140 016 – seneton@seneton.com

Homologacions i certificats