Variants

El sistema presenta dos variants:

BIGA SOTA BIGA

Es col·loca la biga EXTEND sota la bigueta afectada, aconseguint la transmissió de carregues a la bigueta de reforç mitjançant el ataconat del espai entre les dues amb morter de retracció controlada.

extend-biga-sota-biga-bigueta-formigo-reforzar

Biga sota biga

BIGA ENTRE DUES BIGUES

Es col·loca sota la bigueta deteriorada una safata en forma de U que transmet les carregues a dos bigues de reforç EXTEND, situades als dos costats de la bigueta, mitjançant d’uns perfils transversals o travesses recolzades sobre elles i col·locades cada metro aproximadament. La transmissió de carregues aconsegueix amb el retacat de morter de retracció controlada.

extend-variants-biga-entre-dues-bigues

Biga entre dues bigues

L’ajustament i col·locació dels perfils transversals a la biga EXTEND es realitza mitjançant unes abraçadores en forma d’omega subjectades entre sí amb rodons roscats, que també serveixen per graduar l’alçada de les travesses.

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email