Memòria tècnica

Séneton col·labora amb el tècnic autor del projecte en l’elaboració de la memòria Técnica, càlcul de las bigues necessàries i en la elaboració de plànols i detalls del projecte, així com en la supervisió del muntatge.

Des de 1992 Séneton ofereix la millor Asistencia amb l’objecte de donar la millor garantía i servei.

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email