Què és Extend

Extend, sistema patentat, aporta la solució més senzilla, segura i econòmica per reforçar sostres en habitatges ocupats i llocs de difícil accés.

ORIGEN

EXTEND és un sistema de bigues telescòpiques d’alumini que s’utilitza per reforçar estructures de formigó malmeses per l’aluminosi, la carbonatació o altres causes. També s’utilitza per reforçar bigues d’acer i fusta.

El sistema EXTEND neix per a cobrir la necessitat de reforçar bigues malmeses en llocs de difícil accés. Es col·loca en poc temps causant les mínimes molèsties al usuari, tot a un cost molt econòmic. Es d’aplicació molt comú en el reforç de bigues en habitatges ocupats.

PER QUÈ REFORÇAR

Les bigues es malmeten amb el pas del temps, la humitat, els paràsits o altres motius, provocant la disminució de la seva capacitat portant, fins el punt que pot produir-se el trencament de les bigues i el possible col·lapse de l’estructura.

QUÈ ES POT REFORÇAR I USOS

EXTEND s’utilitza per reforçar bigues de ciment, de fusta i d’acer que han disminuït o perdut la  capacitat per suportar les carregues previstes per la degradació dels materials. També s’utilitza per reforçar aquelles estructures que per un canvi d’ús precisen d’una major resistència.

QUAN S’HA DE REFORÇAR

Si s’observen fissures o patologies en un sostre caldrà que un tècnic competent analitzi els sostres per tal de realitzar un diagnòstic sobre l’estat del sostre i la possible necessitat de reparació o reforç.

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email