Pressupost

Si desitja un pressupost, empleni tots els camps que conegui i li realitzarem un pressupost el més exacte possible. Moltes gràcies. Si té algun dubte escrigui’ns aquí.

Dades solicitant
Nom empresa o titulació técnica
Nom de persona de contacte
Domicili
C.P. Població
Correu electrónic
Telèfon
Dades de l'obra
Direcció
Població
Província
C.P.
Tipus d'obra
Any de construcció (aprox)
Tipus de biga a reforçar
Patología detectada
Separació entre bigues
Carrega total a considerar
Número de bigues a reforçar
Bigues
Longitud (separació entre suports)
Nº bigues mateixa longitud
Longitud 1
Longitud 2
Longitud 3
Longitud 4
Longitud 5
Longitud 6
Longitud 7
Longitud 8
Observacions
Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email