Preguntes freqüents

QUAN S’HA DE REFORÇAR?

Un tècnic competent ha d’analitzar els sostres i realitzar un diagnòstic sobre el seu estat i la necessitat de la seva possible reparació o reforç.

PERQUÉ LES BIGUES SON D’ALUMINI?

Les obres de rehabilitació i els reforços de bigues malmeses es realitzen molts cops en habitatges ocupats o en llocs de difícil accés. Les bigues EXTEND s’han dissenyat per solucionar aquests problemes.

Las bigues de formigó i les d’acer son molt difícils de col·locar. Las bigues EXTEND es fabriquen en un aliatge d’alumini d’alta resistència, per això pesen molt poc, aproximadament una tercera part del que pesa una de ferro de similar resistència. A més, al ser telescòpiques es transporten desmuntades fins el lloc de la seva col·locació.

L’alumini de las bigues EXTEND es d’un aliatge molt resistent, igual que el que s’utilitza per la fabricació dels pals dels velers de competició.

CÓM ES MUNTEN LES BIGUES EXTEND?

El muntatge es molt senzill. Tal como es descriu en el vídeo, una cop col·locats els suports a les parets, es situa la biga EXTEND sota del lloc de la seva col·locació. Desprès s’acoblen els perfils de forma telescòpica introduint una peca dins l’altre, es recolza un extrem a un suport. Desprès s’estén l’altre peça per l’altre extrem fins que es recolza a l’altre suport.

ES TENEN QUE SOLDAR ELS PERFILS EXTEND?

El sistema EXTEND es l’únic que no precisa soldadures ni cargols. Els perfils s’introdueixen la longitud necessària un dins l’altre de manera telescòpica perquè treballi com una biga contínua.
Les soldadures son perilloses i tòxiques, sobretot si s’apliquen en edificis habitats.

S’HAN REALITZAT ASSATJOS DE LES BIGUES PER GARANTITZAR EL SISTEMA?

S’han realitzat múltiples i satisfactoris assajos en els laboratoris de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el Laboratori de Construcció de la Generalitat de Catalunya i en el Laboratori del Institut Eduardo Torroja de Madrid del CSIC (DIT núm.: 270R/09).

PRECISEN MANTENIMENT LES BIGUES EXTEND?

Les bigues EXTEND, al ser d’alumini, no precisen pintura ni manteniment, al no degradar-se estan garantides.

DE QUANTES PECES ES COMPOSA LA BIGA?

Les bigues EXTEND es composen de dos o tres trams segons la longitud total de la biga que es vol reforçar i de la dificultat del accés fins el lloc de la seva col·locació. Els nostres tècnics assessoren sobre la millor solució en cada cas. Poden consultar-nos sense compromís.

SEGURETAT EN CAS DE INCENDI, ¿QUIN ÉS EL COMPORTAMENT DE LA BIGA EXTEND?

Les bigues EXTEND s’hauran de protegir per a l’acció del foc per tal de complir la normativa del CTE-DB-SI, al igual que les bigues d’ acer s’hauran de protegir amb material ignífug.

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email