Per què Extend

Extend es l’únic sistema de bigues telescòpiques d’alumini que s’utilitza per a reforçar estructures. Al ser d’alumini pesa molt poc i al ser telescòpica es composa de varies peces que s’encaixen de manera ajustada.

ALUMINI

EXTEND es l’únic sistema de bigues en alumini. Es caracteritza per ser molt lleuger i no s’oxida. Es fabrica amb un aliatge especial per a estructures i  te la mateixa duresa que els pals dels velers de competició.

AVANTATGES

  1. Ajustament exacte a la longitud necessària
  2. Fàcil transport i manipulació en llocs de difícil accés.
  3. No necessita soldadures ni cargols. Sense manteniment.
  4. Sense manteniment.
  5. Gran solidesa i fiabilitat, sistema homologat.
  6. Molt econòmica.

PATENT

El sistema EXTEND disposa de patent, model d’utilitat, model industrial, Document de Idoneïtat Tècnic DIT i marca registrada.

EXTEND és l’únic sistema de reforç estructural que disposa del “Certificat de Conformitat de Control de Producció en Fàbrica”,  Marca CE, segons la Norma EN 1090-1:2009+A1:2011, obligatori per tot element de construcció a Europa segons el RECLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEO I DEL CONSELL de 9 de març de 2011.

HOMOLOGACIÓ, GARANTÍA Y ASSAJOS

El sistema EXTEND avala la solidesa del sistema. Els perfils que composen les bigues es fabriquen per extrusió amb materials homologats i amb els màxims controls de qualitat.

Té concedit per l’Institut de Ciències de La Construcció Eduardo Torroja des de l’any 1993 el DIT, Document d’Idoneïtats Tècnic número 270, actualitzat al CTE el 2009, DIT 270R/09.

Amb l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació es renova el DIT el any 2009 conforme a las noves prescripcions, DIT 270R/09.

Descarregar el “DIT EXTEND_270R-09” en pdf

DURABILITAT

SÉNETON avala per escrit i per un període de 10 anys les bigues suministrades.

Las bigues EXTEND, al ser d’alumini, no necessiten manteniment i no es degraden amb el temps.

SENSE SOLDADURES

La patent EXTEND es caracteritza perquè les bigues es munten sense soldadures, per això la seva instal·lació no es tòxica, ni perillosa, extrem molt important donat  que el seu destí principal es la reparació d’edificis d’habitatges que normalment estan habitats en el moment de efectuar-se la reparació.

ASSAJOS

S’han realitzat assajos d’aptitud d’ús i mecànics del sistema EXTEND en el Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja. “DIT” DOCUMENT D’ IDONEÏTAT TÉCNICA Nº 270 el 15 D’OCTUBRE DE 1.993, renovat en el 2.009.

Les bigues i els suports EXTEND també s’han assetjat en el Laboratori de Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya ,UPC, així como en el Laboratori de materials de la Direcció General D’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email