Les bigues EXTEND s’utilitzen per cobrir buits d’altells (dúplex), posteriorment es cobreixen per un tauler de fusta i l’acabat superficial de parquet

Les bigues EXTEND s’utilitzen per cobrir buits d’altells (dúplex), posteriorment es cobreixen per un tauler de fusta i l’acabat superficial de parquet

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email