EXTEND SYSTEM es el primer sistema telescòpic de reforç de Bigues. Es la solució mes ràpida, senzilla i econòmica.

Extend permet reforçar bigues de formigó afectades per patologies estructurals com l’aluminosis, la carbonatació o altres causes. També s’utilitza per reforçar bigues metàl·liques i de fusta malmeses per la humitat o atacades per els paràsits.

extend-viga-g

La biga Extend es composa de dos o tres peces de secció rectangular que, encaixades de manera telescòpica, formen una biga de gran rigidesa.